True Detective: Season 3

Jan. 13, 2019
امتیازی که شما دادید: 0
5 1 رای

فصل ۳ داستان قتل وحشتناکی را در برمی گیرد که شامل دو کودک گمشده در قلب اوزارکس می باشد، یک معما که در طول چند دهه عمیق تر می شود و در ۳ دوره جداگانه پخش می شود.

اشتراک0